2020-01-28 Foredrag - Kristian Stærk

Industri-Historisk-Samling-Sønderborg

Billeder / 2020.01.28 Foredrag Kristian StærkIHSS Foredrag tirsdag den 28.01.2020 v/Arne Christensen

Kasernens Auditorium - Gerlachsgade - 6400 Sønderborg

Fotos: Bjarne Olsen