Bankforbindelse


Industri- og HatteSamling Sønderborg

Kontakt / Bankforbindelse


Et medlemskab i IHSS er på frivillig og ulønnet basis

og det koster kr. 150,00 at være medlem et helt  kalenderår.


Et firmamedlemskab koster kr. 1.000,00 for et kalenderår.Medlemsbidraget og andet kan overføres til vores pengeinstitut i


Arbejdernes Landsbank

Reg.nr.:    5397

Kontonr.: 0244650


Husk ved overførelse at angive dit navn / firmanavn og formål med indbetaling,

med mindre du vil være anonym :-)


IHSS har MobilePay Nr. 585405Hej

Her kan du sende en besked til os.